Tryggheten sikres på Østlandet

Vår prosjektleder Jostein i Oslo sørger for trygge rømningsløsninger ute på landsbygda sør for Oslo.