STIGER MED RYGGVERN

Ryggvernstiger er en videreutvikling av Modumredningsstige og monteres med sikkerhetsbøyle som beskytter mot fall fra høye bygninger. Ideell som rømnngsvei ved flere etasjer.

GESIMSSTIGER

Gesimsstige har de samme tekniske spesifikasjonene som standard Modum redningsstige, men det er lagt til 1, 2, 3 eller 4 teleskopiske trinn der det er nødvendig for å tilfredsstille hus med utbygg eller gesims.

INSPEKSJONSSTIGER

Vi kan tilpasse og skreddersy inspeksjonsstiger for lett adkomst til blant annet industri, lagerbygg, master, plattformer og høye biler. Utfellbare stiger kan bli levert med nøkkel nede på stigen for å hindre uvedkommende til å bruke stigen.

RØMNINGSTRAPPER

Alle typer rømningstrapper kan leveres og monteres etter ønsket mål og farge. Vi produserer og leverer også rømningsbalkonger.