Rømningsstiger redder liv hvert eneste år.

8 av ti dødsbranner skjer i egen bolig. Med flere sikre rømningsveier er sjansen større for å redde
din familie og deg selv ut i live. Det er krav til at boliger skal ha minst en rømningsvei som fører
ut i det fri eller til et brannsikkert sted. Dersom boligen din har flere etasjer må det også være
alternative rømningsveier. Kravet til rømningsvei i din bolig kommer an på boligens byggeår.

MODUMSTIGEN – DEN ORGINALE UTFELLBARE RØMNINGSSTIGEN!

15 års garanti!

Rømningsvei: stige montert ved vindu

En nesten usynlig list på veggen sørger for trygg og god rømningsvei.

  • Som rømningsvei anbefales en fastmontert rømningsstige.
  • Modum rømningsstige er en solid, trygg og godkjent brannstige. (Ref. Sintef TG 2536)
  • Våre rømningsstiger kan du få i utallige farger. I tillegg til natureloksert (lysgrå) lagerfører vi hvite og sorte Modumstiger i 15 ulike lengder.
  • Modumstigen er innbruddssikker og kan kun åpnes ved å trekke ut en splint i toppen.
  • Ved flere etasjer tilpasser vi stigen slik at den kan åpnes fra hver enkelt etasje.
  • Solide veggbraketter sørger for god sidestabilitet.
  • Vår løsning med nylonforinger i vange og trinn, hindrer at splinten kan sette seg fast.
  • Stigen kommer også så gesimsstige, for bygg med innhuk i fasaden eller rømningsvindu på tak.
  • Når det er mer enn 5 meter fra vindu og ned til bakken, anbefaler vi ekstra sikring med ryggbøyler.

Modum Branstige har godkjenninger fra en rekke norske og utenlandske prøveinstanser. Modumstigen er den eneste utfellbare brannstigen med sertifisering fra UL (Underwriters Laroratories) i USA og TÜV/GS-sertifisering som gjelder for Europa inkludert Skandinavia. Disse godkjenningene gir våre kunder en ekstra trygghet for at Modumstigen alltid vil være lett å løse ut og en garanti for at du virker når du trenger den.

TESTET OG GODKJENT
Modumstigen har godkjenninger fra en rekke norske og utenlandske prøveinstanser.

Modumstigen er den eneste utfellbare brannstigen med sertifisering fra UL (Underwriters Laroratories) i USA og TÜV/GS-sertifisering som gjelder for Europa inkludert Skandinavia. Disse godkjenningene gir våre kunder en ekstra trygghet for at Modumstigen alltid vil være lett å løse ut.

Vi er er godkjent som kompetent virksomhet hos Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell, RVB, og utfører alle typer vedlikehold på håndslokkere og brannslangetromler etter gjeldende regelverk: NS 3910 og NS-EN 671-3.

RING OSS I DAG

Tlf. 51 81 74 00

KONTAKTSKJEMA

* må fylles ut

Se vår brosjyre om rømningsveier:

Les brosjyre om rømningsveier og brannsikkerhet

INNOVATION ER KJERNEN I VÅRE SIKKERHETSPRODUKTER

STIGER MED RYGGVERN

Ryggvernstiger er en videreutvikling av Modumredningsstige og monteres med sikkerhetsbøyle som beskytter mot fall fra høye bygninger. Ideell som rømnngsvei ved flere etasjer.

GESIMSSTIGER

Gesimsstige har de samme tekniske spesifikasjonene som standard Modum redningsstige, men det er lagt til 1, 2, 3 eller 4 teleskopiske trinn der det er nødvendig for å tilfredsstille hus med utbygg eller gesims.

INSPEKSJONSSTIGER

Vi kan tilpasse og skreddersy inspeksjonsstiger for lett adkomst til blant annet industri, lagerbygg, master, plattformer og høye biler. Utfellbare stiger kan bli levert med nøkkel nede på stigen for å hindre uvedkommende til å bruke stigen.

RØMNINGSTRAPPER

Alle typer rømningstrapper kan leveres og monteres etter ønsket mål og farge. Vi produserer og leverer også rømningsbalkonger.