Hvem har ansvar for brannsikkerheten?
Hvem skal gi beboerne full trygghet?

STYRETS ANSVAR FOR BRANNSIKKERHET

I et boligselskap eller sameie er det styret som har ansvar for brannsikkerheten og for å følge opp brannlovgivningen.

Loven pålegger styremedlemmene ansvaret for at alle boenhetene er tilstrekkelig sikret mot brann.

En brann vil spre seg raskt, og vil kunne gå ut over flere boenheter enn der tilløpet startet, det er derfor viktig at styret tar denne oppgaven alvorlig og utfører tilstrekkelige sikkerhetstiltak for alle boenhetene. Det være seg tidlig varsling, tilgjengelig godkjent slukkemiddel og rømningsvei.

Et boligselskap deles gjerne i to hovedområder:

 • Fellesområder – Kjeller/garasje, oppgang, fellesrom og loft
 • Boenheter – egne leiligheter/hybler

TESTET OG GODKJENT

Modumstigen har godkjenninger fra en rekke norske og utenlandske prøveinstanser.

Modumstigen er den eneste utfellbare brannstigen med sertifisering fra UL (Underwriters Laroratories) i USA og TÜV/GS-sertifisering som gjelder for Europa inkludert Skandinavia. Disse godkjenningene gir våre kunder en ekstra trygghet for at Modumstigen alltid vil være lett å løse ut.

Vi er er godkjent som kompetent virksomhet hos Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell, RVB, og utfører alle typer vedlikehold på håndslokkere og brannslangetromler etter gjeldende regelverk: NS 3910 og NS-EN 671-3.

RING OSS I DAG

Tlf. 51 81 74 00

[gravityform id=»2″ title=»true» description=»true»]Click here to add your own text

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG I DITT BOLIGSELSKAP?

Alle service- og vedlikeholdsavtaler vi har inngått, har startet med at vi har fått lov til å presentere oss i et styremøte.

Neste fase er en grundig befaring i boligselskapet – dernest en rapport med klare anbefalinger om hva som bør gjøres for å møte gjeldende krav til brannsikkerhet.

Modum lager en fullstendig plan for gjennomføring av service, vedlikehold og utskifting de neste 10 årene.
Enkelt for styret – enkelt for Modum, og trygt for beboerne som kan ringe til Modum om alt som vedrører brannsikkerhet i egen boenhet.

En årlig brannøvelse gir beboerne god anledning til å slukke en brann med det utstyret de selv har i egen boenhet.

Styret opplever at vi tar ansvar. Vi står for all kommunikasjon og oppfølging overfor beboere.

Erfaringer og tilbakemeldinger fra beboere hos nåværende kunder er en bekreftelse på at dette er en suksessoppskrift.

Sitter du i styret for ditt borettslag eller sameie? Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende prat rundt brannsikkerheten hos dere.

Se vår brosjyre for boligselskap her:

Bygård fra ca. 1960

Fellesareal:

Om det oppstår brann her, må alle få tidlig varsel. Her bør det også finnes lett tilgjengelige slukkemidler og «selvlysende» skilt bør fortelle hvor disse finnes. I tillegg bør rømningsvei være merket.

I dag finnes det enkle, trådløse, seriekoblede brannvarslere som sørger for tidlig varsling ved branntilløp i kjeller eller på loft. Da piper det kraftig i alle fellesarealer.

Hver enkel boenhet:

Styret må sørge for at alle beboerne har brannvarsler av nyere dato, som fungerer. Beboerne skal også ha egnet slukkemiddel lett tilgjengelig. Styret plikter å påse at alle beboere har rømningsvei.

En rekke alvorlige branner i bygårder og rekkehus har resultert i dagens strenge krav til brannsikring i nyere boligselskap.

Ny boligblokk bygget etter 2010

Fellesareal:

 • Seriekoblede røykvarslere i alle oppganger og fellesområder med direkte varsling til brannvesen
 • Seriekoblede røyk- og varmedetektorer i garasjeanlegg, med direkte varsling til brannvesen
 • Sprinkleranlegg i garasjer, fellesrom og oppganger
 • Brannslanger og håndslukkere i garasje, fellesrom og oppganger
 • Godt synlig, selvlysende skilter som viser rømningsveier og lokalisering av slukkemiddel

Hver enkel boenhet:

 • Seriekoblede røykvarslere i alle oppholdsrom, med direkte varsling til brannvesen
 • Komfyrvakt montert over komfyren
 • Gassvarslere for de som har gasspeis eller gasstopp
 • Brannteppe plassert godt synlig på kjøkkenet
 • 6 liter skumslukker fastmontert på veggbrakett i gangen
 • Sprinkleranlegg i taket i alle rom

Modum sikkerhetssenter har lang erfaring med å oppgradere og vedlikeholde
brannsikkerheten i boligblokker, borettslag og sameier.